بررسی علت ناپایداری و گسست زمین در ساختگاه مخزن آب فضای سبز شهرستان قدس- استان تهران (آبان ماه ۱۳۹۲)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده مازیار میر تمیزدوست
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ آبان ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

به دنبال درخواست کتبی شماره 11/605/د مورخه 1392/02/17مدیر کل محترم مدیریت بحران استان تهران مبنی بر معضل آسیب‌های پی در پی ساختمانی بر اثر ناپایداری دامنه‌ای در محدوده مخزن تأمین آب فضای سبز شهر قدس استان تهران و درخواست بازدید از منطقه و اعلام نظر کارشناسی، کارشناس دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناختی، زیست محیطی و مهندسی به منطقه اعزام شد که نتیجه بررسی‌های صورت گرفته در گزارش حاضر ارائه می‌گردد.

کلید واژه ها: تهران مهندسی