گزارش زمین‌لغزش کمند، راه فیروزکوه- سمنان (اردیبهشت ماه ۱۳۹۰)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده مازیار میر تمیزدوست- سپهر رجبی بانیانی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

به دنبال درخواست کتبی شماره 90/11/8620 مورخ 1390/02/13 ستاد مدیریت بحران استان تهران، بازدید و بررسی ناپایداری دامنه‌ای در محور ارتباطی فیروزکوه- سمنان انجام پذیرفت. در این راستا اکیپ گروه مخاطرات و زمین شناسی مهندسی سازمان در تاریخ 90/02/13 به منطقه اعزام شدند. گزارش حاضر نتیجه بازدید و بررسی های صورت گرفته می‌باشد.

کلید واژه ها: تهران مهندسی