بررسی آسیب های ساختمانی در روستای مافتون شهر ری (تیرماه ۱۳۹۲)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده احمدرضا قاسمی- مازیار میرتمیزدوست
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ تیر ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

به دنبال درخواست کتبی شماره 92/11/5923 مورخه 92/2/10 اداره‌ کل مدیریت بحران استان تهران مبنی بر نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در روستای مافتون، گروهی از کارشناسان این سازمان در تاریخ92/3/5 به منطقه مذکور اعزام شدند که گزارش حاضر نتیجه بازدید و بررسی های اولیه صورت گرفته می باشد. مافتون روستای کوچکی در شهرستان ری و از توابع بخش کهریزک می باشد.

کلید واژه ها: تهران مهندسی