بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله شهادت شهر ری (مرداد۱۳۹۰)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده مازیار میرتمیزدوست- احمدرضا قاسمی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ مرداد ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

به دنبال درخواست کتبی شماره 11/32743 مورخه 90/5/5 اداره‌ کل مدیریت بحران استان تهران مبنی بر نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله مسکونی شهادت شهر ری، گروهی از کارشناسان این سازمان در تاریخ 90/5/16 به منطقه مذکور اعزام شدند که گزارش حاضر نتیجه بازدید و بررسی های اولیه صورت گرفته می باشد.

کلید واژه ها: تهران مهندسی