بررسی مقدماتی زمین لغزش روستای مومج شهرستان دماوند- استان تهران (خردادماه ۱۳۹۱)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده مازیار میر تمیزدوست- ایمان انتظام سلطانی- محمد جواد بلورچی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ خرداد ۱۳۹۱

خلاصه توضیحات

به دنبال اعلام اداره کل مدیریت بحران استان تهران مبنی بر رویداد ناپایداری دامنه ای در محدوده روستای مومج از توابع شهرستان دماوند و درخواست بازدید از منطقه و اعلام نظر کارشناسی، گروهی از کارشناسان دفتر بررسی مخاطرات زمین شناختی، زیست محیطی و مهندسی در تاریخ 1391/01/22 به منطقه اعزام شدند که نتیجه بررسی های اولیه در گزارش حاضر ارائه می گردد.

کلید واژه ها: تهران مهندسی