بررسی مقدماتی شکل گیری زمین لغزش میدان نماز مهدی شهر- استان سمنان (اسفند ماه ۱۳۸۸)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده ایمان انتظام سلطانی، مازیار میرتمیز دوست، مهرزاد خندان
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۹ اسفند ۱۳۸۸

خلاصه توضیحات

بازدید و بررسی زمین لغزش (در حال شکل‌گیری) مهدی شهر، بنا به درخواست کتبی شماره 131/51/4/م مورخه 88/11/17 استانداری سمنان، انجام گردید که طی آن گروهی از کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به منطقه اعزام شدند و در این راستا بررسی های مقدماتی لازم در مورد، ساز و کار زمین لغزش در حال شکل گیری و خطرپذیری آن صورت پذیرفت.

کلید واژه ها: سمنان مهندسی