گزارش مقدماتی و کارشناسی ساختگاه دکل رادیویی در گستره علی آباد (مهرماه ۱۳۹۰)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده سپهر رجبی بانیانی، مهرزاد خندان، رضا تاجیک
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ مهر ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

پیرو درخواست کتبی دانشگاه مالک اشتر در تاریخ 90/05/26 مبنی بر بررسی ساختگاه دکل رادیویی از دیدگاه زمین‌شناسی، اکیپی از مدیریت زمین‌شناسی مهندسی، مخاطرات و زمین‌شناسی زیست محیطی جهت بررسی گستره مورد نظر اعزام گردیدند.

کلید واژه ها: قم مهندسی