بررسی فروریزش‌های بلوک A۲ شهرک اکباتان (آبان ماه ۱۳۹۶)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده سپهر رجبی بانیانی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ آبان ۱۳۹۶

خلاصه توضیحات

در پی فروریزش زمین در فضای سبز بلوک A2 شهرک اکباتان در فاز 1 و دریافت درخواست کتبی مورخ 96/07/30 به شماره 9651 بوسیله هیات مدیره بلوک A2 مبنی بر بررسی مورد یاد شده، در تاریخ 96/08/15 بازدیدی از منطقه مورد نظر بوسیله کارشناس گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک صورت گرفت. گزارش حاضر نتیجه این بازدید می‌باشد.

کلید واژه ها: تهران مهندسی