گزارش زمین شناسی مهندسی انتخاب ساختگاه دکل رادیویی در گستره گرمسار (تیرماه ۱۳۹۱)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده سپهر رجبی بانیانی، مهرزاد خندان
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ تیر ۱۳۹۱

خلاصه توضیحات

پیرو درخواست کتبی دانشگاه مالک اشتر در تاریخ 91/03/09 مبنی بر بررسی ساختگاه دکل رادیویی از دیدگاه زمین شناسی مهندسی در گستره گرمسار، اکیپی از مدیریت مخاطرات، زیست محیطی و مهندسی جهت بررسی گستره مورد نظر اعزام گردیدند. در این گزارش ویژگی های زمین شناسی مهندسی و لرزه شناسی گستره، ارائه می گردد. گفتنی است این گزارش مبنای طراحی سازه نمی باشد.

کلید واژه ها: سمنان مهندسی