بررسی نشست نامتقارن در منطقه عظیم آباد شهر ری ( اردیبهشت ماه ۱۳۹۰)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده امیر شمشکی ، سپهر رجبی بانیانی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

بنا به درخواست کتبی شهرداری منطقه 20 در تاریخ 90/01/14، به منظور بررسی علت نشست نامتقارن چند ساختمان در محله عظیم آباد شهر ری، گروهی از کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در تاریخ 90/01/21 به منطقه اعزام شدند. گزارش اولیه بر اساس برداشت ها و بررسی های اولیه و نیز آمار و اطلاعات موجود ارائه شده است.

کلید واژه ها: تهران مهندسی