علل آسیب های ساختمانی در روستاهای پیرامون ساختگاه سد سیاه بیشه (زمستان ۱۳۸۹)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده محمدجواد بلورچی، مهرزاد خندان، سپهر رجبی بانیانی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ دی ۱۳۸۹

خلاصه توضیحات

در رابطه با بررسی علت آسیب های ساختمانی در پیرامون ساختگاه سد سیاه بیشه، یک اکیپ از کارشناساسان گروه مخاطرات، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به محل عزیمت نمود. این گزارش نتیجه بازدید و بررسی اکیپ یاد شده از محدوده مورد نظر می باشد.

کلید واژه ها: مازندران مهندسی