بررسی پدیده های زمین شناسی مهندسی ومخاطرات راه کلور- آبگرم با هدف بهبود مسیر (اردیبهشت ماه ۱۳۸۹)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده محمدجواد بلورچی، سپهر رجبی بانیانی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ اردیبهشت ۱۳۸۹

خلاصه توضیحات

جاده فرعی کلور - درام بخشی از مسیر ارتباطی خلخال - طارم است که با هدف کوتاه کردن فاصله اردبیل - تهران ساخته می‌شود. این راه با گذر از پهنه های کوهستانی و سخت گذر، زمین شناسی متنوع و زمین ساخت پرتکاپو و جوان، به ویژه در دره رودخانه شاهرود، سختی هایی را در ساخت راه ایجاد کرده است. برای شناسایی و برون رفت از مشکل رخداد مخاطرات زمین شناسی در هنگام ساخت و بهره برداری از مسیر، به درخواست اداره کل راه و ترابری استان اردبیل بازدیدی از مسیر پیشنهادی انجام گردید و اکیپ اعزامی مدیریت زمین شناسی مهندسی، مخاطرات و زیست محیطی این سازمان، در تاریخ 89/01/28 به منطقه اعزام شدند.

کلید واژه ها: اردبیل زنجان مهندسی