گزارش انتخاب ساختگاه دکل رادیویی در گستره جوشقان (آذر ماه ۱۳۹۰)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده سپهر رجبی بانیانی، مهرزاد خندان
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ آذر ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

پیرو درخواست کتبی دانشگاه مالک اشتر در تاریخ 90/05/26 مبنی بر بررسی ساختگاه دکل رادیویی از دیدگاه زمین شناسی، اکیپی از مدیریت زمین شناسی مهندسی، مخاطرات و زمین شناسی زیست محیطی جهت بررسی گستره مورد نظر اعزام گردیدند. در این گزارش ویژگی های زمین شناسی مهندسی و لرزه شناسی گستره، ارائه می گردد. گفتنی است این گزارش مبنای طراحی سازه نمی باشد.

کلید واژه ها: اصفهان مهندسی