شناسایی و مکان یابی ساختگاه سامانه پیش نشانگر زمین لرزه (مردادماه ۱۳۹۰)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده محمدجواد بلورچی، سپهر رجبی بانیانی و شهریار سلیمانی آزاد
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ مرداد ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

پروژه سامانه پیش نشانگر زمین لرزه بوسیله سازمان زمین شناسی و به عنوان متولی این امر از سال 1383 آغاز گردید و با نصب دو دستگاه پیش نشانگر در ایستگاه های توچال و حصارک تهران به طور رسمی کار فرابینی پوسته زمین در گستره تهران آغاز گردید. با توجه به داده های جمع آوری شده از دو ایستگاه یاد شده، این سازمان درصدد گسترش فعالیت خود در این زمینه برآمد و درنتیجه مقرر گردید ایستگاه های دیگری نیز در سایر نقاط البرز مرکزی نصب گردند.

کلید واژه ها: تهران البرز مهندسی