بررسی شکاف ایجاد شده در دشت دیندارلو (استان فارس - خاور فسا) به روش ژئوالکتریک (مردادماه ۱۳۹۴)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده شهریار جوادی پور، سپهر رجبی بانیانی و احمدرضا قاسمی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ مرداد ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

برداشت آب از دشت دیندارلو واقع در 50 کیلومتری خاور فسا سبب فرونشست دشت و ایجاد ترک‌هایی نسبتاً عمیق به ژرفای بیش از 3 متر در حاشیه شمال خاوری روستای دیندارلو گردیده است. تداوم فرونشست دشت مذکور می تواند تهدیدی برای روستای دیندارلو باشد. در حال حاضر نشست هایی در شمال خاور روستا سبب ایجاد فروچاله و نیز ترک هایی در ساختمانهای روستا شده است.

کلید واژه ها: فارس مهندسی