فروریزش خیابان پیامبر و کیانشهر تهران (مهرماه ۱۳۹۵)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده سپهر رجبی بانیانی و احمدرضا قاسمی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۱ مهر ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

در پی فروریزش زمین در خیابان پیامبر در نزدیکی مجتمع کوروش و ایجاد فروچاله ای به عمق 7 متر و نیز فروافتادن یک خودرو به درون آن و مصدومیت یک نفر، نیاز به بررسی هایی در مورد چگونگی این رخداد، با توجه به شباهت های آن با حادثه فروریزش شهران (رجبی بانیانی و همکاران،1395)، احساس گردید. این رخداد در حدود ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه 11 شهریور ماه 1395 اتفاق افتاده است.

کلید واژه ها: تهران مهندسی