بررسی های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ جنوب باختر سرپل ذهاب (بزرگا ۶/۴)

نوع گزارش لرزه زمین ساخت
فایل
گروه لرزه زمین ساخت
نویسنده نیره صبور، معصومه اسکندری، مهدی مرادی، مه‌آسا روستا و با مشاوره محمدرضا قاسمی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۰۴ آذر ۱۳۹۷

خلاصه توضیحات

زمینلرزه 4 آذرماه 1397 با بزرگای گشتاوری 6/4 گستره سرپل ذهاب، قصر شیرین و گیلان غرب را لرزاند. این رویداد با ژرفای 10/5 کیلومتر در پوشش رسوبی کمربند زاگرس چین خورده ساده ZSFB به وقوع پیوست.