گزارش دلایل متصاعد شدن گاز در روستای همه کسی استان همدان (بهار ۱۳۹۸)

نوع گزارش زیست محیطی
فایل
گروه زمین شناسی زیست محیطی
نویسنده علیرضا سیاره، ایمان انتظام سلطانی، علیرضا پژوهنده
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

خلاصه توضیحات

در محل روستا همه کسی به گفته اهالی در سه محل خروج گاز وجود دارد که در دو محل به تلفات انسانی و دامی انجامیده است. بر اساس مشاهدات میدانی، لایه سطحی در منطقه از بافت رسی و سیلت و پس از آن خاک‌های آهکی- مارنی تشکیل شده و در اعماق نیز آهک ماسه ای- مارنی بعنوان سنگ بستر منطقه می باشد که پدیده کارستیفیکاسیون در آن رخ داده که منجر به پدیده درون کارست شده است.

کلید واژه ها: همدان زیست محیطی