گزارش مقدماتی بررسی‌های زمین شناختی زمینلرزه در پهنه مهلرز‌ه‌ای زمینلرزه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ منطقه ترکمنچای (بزرگا=۵/۹) در شمال باختری ایران

نوع گزارش لرزه زمین ساخت
فایل
گروه لرزه زمین ساخت
نویسنده دکتر شهریار سلیمانی آزاد، سیروس اسماعیلی، عبدالحمید سرتیپی، طاهر خوش زارع، دکتر مهاسا روستا، حمیدرضا رجب‌زاده، رضا علیخانزاده
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۳۰ آبان ۱۳۹۸

خلاصه توضیحات

در پی رخداد زمینلرزه بامداد جمعه 17 آبان ماه1398 به بزرگای 5/9 در گستره شمال باختری شهرستان میانه (منطقه عمومی ترکمنچای)، خسارات و تلفات نسبتا گسترده ای در این منطقه رخ داد. بر پایه شواهد تاریخی، این گستره در 426 سال پیش نیز تجربه‌گر چنین زمینلرزه‌ای بوده است (1593 AD, M=6, I0=VIII). از این رو، تیم تخصصی سازمان زمین شناسی کشور (متولی بررسی گسل‌های جنبا به‌عنوان سرچشمه های زمینلرزه ای در ایران) با حضور سریع در منطقه زلزله زده به بررسی پهنه گسلی مسبب این رخداد پرداخت.