نتایج مقدماتی پژوهش‌های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه های سه گانه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ خاور بندر لنگه (بزرگای۶/۱، ۶/۱ و ۶/۳)

نوع گزارش لرزه زمین ساخت
فایل
گروه لرزه زمین ساخت
نویسنده دکتر شهریار سلیمانی آزاد- دکتر طهمورث یوسفی- مهندس محسن جرجندی- دکتر مه‌آسا روستایی و مهندس سید محسن حسینی زاده
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

خلاصه توضیحات

در ساعت دو و دو دقیقه بامداد شنبه ۱۱ تیر ماه سال ۱۴۰۱ زمینلرزه‌های پیاپی در فاصله زمانی کمتر از دو ساعت و با بزرگای 6/1، 6/1 و 6/3 منطقه ای نسبتا کم جمعیت در جنوب کشور واقع درخاور بندر لنگه در استان هرمزگان را به شدت لرزاندند.

توضیحات

در ساعت دو و دو دقیقه بامداد شنبه ۱۱ تیر ماه سال ۱۴۰۱ زمینلرزه‌های پیاپی در فاصله زمانی کمتر از دو ساعت و با بزرگای 6/1، 6/1 و 6/3 منطقه ای نسبتا کم جمعیت در جنوب کشور واقع درخاور بندر لنگه در استان هرمزگان را به شدت لرزاندند. متاسفانه، به سبب خسارات سازه ای گسترده و بر پایه اخبار رسمی منتشر شده دست کم پنج هموطن جان باخته و ۴۴ نفر مصدوم و هموطنان بسیاری نیز در این حادثه بی خانمان شده‌اند. کم جمعیت بودن نسبی پهنه مهلرزه ای و هوشیاری مردم به سبب فوج زمینلرزه های باختر این منطقه در طی هفته¬های اخیر از مهمترین دلایل خسارات جانی اندک این رویداد لرزه ای می توانند به شمار آیند. در مجموع، شواهد زمین‌شناختی مستقیم، ثانویه و اینترفروگرام حاصل از رخداد این زمینلرزه ها را در پهنه ای نسبتا متمرکز بر روی رومرکز آن (از نزدیکی روستای برکه سفلین، در باختر تا نزدیکی بندر خمیر، در خاور) می‌توان پیگیری نمود. از آنجا که پی‌جویی شواهد مربوط به گسلش سطحی محتمل به هنگام رخداد زمینلرزه¬های متوسط و بزرگ کم ژرفا تا متوسط افزون بر تفسیر تصاویر InSar با بررسی های ریخت‌زمین ساختی میدانی نیز همراهی می‌گردد، تیم تخصصی اعزامی به منطقه می کوشد تا در مقیاسی مناسب به این امر نیز بپردازد.  

کلید واژه ها: هرمزگان لرزه زمین ساخت