گزارش ها

نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش دلایل متصاعد شدن گاز در روستای همه کسی استان همدان (بهار ۱۳۹۸)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی هشتگرد مقیاس: ۱:۲۵۰۰۰زمین شناسی زیست محیطیگزارش نقشه زیست محیطی
نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی طاووسیه مقیاس: ۱:۲۵۰۰۰زمین شناسی زیست محیطیگزارش نقشه زیست محیطی
نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی فشند مقیاس ۱:۲۵۰۰۰زمین شناسی زیست محیطیگزارش نقشه زیست محیطی
نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی خور مقیاس: ۱:۲۵۰۰۰زمین شناسی زیست محیطیگزارش نقشه زیست محیطی
زمین‌شناسی زیست محیطی مناطق شهری، مطالعه موردی: شهر کرجزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
گزارش بررسی اثرات استفاده از فاضلاب بر خاک اراضی کشاورزی شهر ریزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
بررسی آلودگی آرسنیک و فلزات سنگین در خاک و رسوبات پهنه‌ی جنوب باختر دیواندرهزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
گزارش بررسی آلودگی فلزی در خاک‎های اطراف کوره ذوب روی زنجانزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
گزارش ارزیابی تأثیر کانه‌زایی سرب و روی بر آلودگی آب و خاک در منطقه آی‌قلعه‌سی، جنوب‎شرق تکابزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
گزارش زمین‌شناسی زیست‌محیطی دشت مایان (بهمن ۱۳۹۲)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
گزارش زمین‌شناسی‌زیست ‌‌محیطی حوضه آبریز بردسیر در استان کرمان (فروردین ۱۳۹۲)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
بررسی علل وقوع سیل ۸۱/۵/۲۱ و راهکارهای پیشگیری ازتلفات و خسارات آن در شرق استان گلستانزمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
بررسی علل وقوع سیل و راهکارهای پیشگیری از تلفات و خسارات آن در رودخانه سه هزار تنکابن (شهریور ۱۳۸۱)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
ارزیابی مقدماتی سیل منطقه خلخال و شاندرمن ۸۱/۲/۵زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی