گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی هشتگرد مقیاس: ۱:۲۵۰۰۰زمین شناسی زیست محیطیگزارش نقشه زیست محیطی
نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی فشند مقیاس ۱:۲۵۰۰۰زمین شناسی زیست محیطیگزارش نقشه زیست محیطی
نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی طاووسیه مقیاس: ۱:۲۵۰۰۰زمین شناسی زیست محیطیگزارش نقشه زیست محیطی
نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی خور مقیاس: ۱:۲۵۰۰۰زمین شناسی زیست محیطیگزارش نقشه زیست محیطی
نتایج مقدماتی پژوهش‌های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه های سه گانه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ خاور بندر لنگه (بزرگای۶/۱، ۶/۱ و ۶/۳)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
گزارش مقدماتی و کارشناسی ساختگاه دکل رادیویی در گستره علی آباد (مهرماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش مقدماتی رخداد سیل در شمال غرب کشور (جمعه ۹۶/۰۱/۲۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش مقدماتی بررسی‌های زمین شناختی زمینلرزه در پهنه مهلرز‌ه‌ای زمینلرزه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ منطقه ترکمنچای (بزرگا=۵/۹) در شمال باختری ایرانلرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (زمستان ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (زمستان ۱۳۹۶)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش مقدماتی بازدید از فروچاله ها و شکافهای دشت ابرکوه، استان یزد (زمستان ۱۳۹۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش سیل و طوفان مازندران (یکشنبه ۱۳۸۷/۷/۷)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش زمین‌لغزش کمند، راه فیروزکوه- سمنان (اردیبهشت ماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش زمینلرزه ۵/۷ پیش قلعه خراسان شمالی (ساعت ۲۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
گزارش زمین‌شناسی‌زیست ‌‌محیطی حوضه آبریز بردسیر در استان کرمان (فروردین ۱۳۹۲)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
گزارش زمین‌شناسی زیست‌محیطی دشت مایان (بهمن ۱۳۹۲)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
گزارش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی دریاچه ارومیه (تابستان ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش زمین شناسی مهندسی انتخاب ساختگاه دکل رادیویی در گستره گرمسار (تیرماه ۱۳۹۱)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش دلایل متصاعد شدن گاز در روستای همه کسی استان همدان (بهار ۱۳۹۸)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
گزارش پژوهشی مقدماتی بررسی های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزهای زمینلرزه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶باختر کرمانشاه-ازگله (بزرگا ۷/۳)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت