گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
Preliminary results of earthquake geology studies within the macroseismic zone of triple earthquakes on July ۲, ۲۰۲۲ Sayeh Khosh east of Bandar Lengeh (magnitudes ۶.۱, ۶.۱ and ۶.۳), South Iranلرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
بررسی ناهمسانگردی پوسته و جبه زمین در ایران بر اساس اطلاعات دورلرز ایستگاههای باند پهنلرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
گزارش پژوهشی لرزه زمین ساخت و گسلش جنبا در گستره باختر تهران- کرج (زمستان ۱۳۹۴)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
پژوهش مقدماتی بررسی های زمین شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‎ای زمینلرزه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۶ ملارد- باختر تهران (بزرگا ۵/۲)- (ویرایش دوم)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
بررسی های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ جنوب باختر سرپل ذهاب (بزرگا ۶/۴)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
گزارش زمینلرزه ۵/۷ پیش قلعه خراسان شمالی (ساعت ۲۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
گزارش پژوهشی مقدماتی بررسی های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزهای زمینلرزه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶باختر کرمانشاه-ازگله (بزرگا ۷/۳)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
گزارش مقدماتی بررسی‌های زمین شناختی زمینلرزه در پهنه مهلرز‌ه‌ای زمینلرزه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ منطقه ترکمنچای (بزرگا=۵/۹) در شمال باختری ایرانلرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
The Geological features of the Torkmanchai NW Iran Earthquake on November ۸, ۲۰۱۹ (Mw=۵.۹)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
نتایج مقدماتی پژوهش‌های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه های سه گانه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ خاور بندر لنگه (بزرگای۶/۱، ۶/۱ و ۶/۳)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
گزارش دلایل متصاعد شدن گاز در روستای همه کسی استان همدان (بهار ۱۳۹۸)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
بررسی علل وقوع سیل و راهکارهای پیشگیری از تلفات و خسارات آن در رودخانه سه هزار تنکابن (شهریور ۱۳۸۱)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
ارزیابی مقدماتی سیل منطقه خلخال و شاندرمن ۸۱/۲/۵زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
گزارش زمین‌شناسی زیست‌محیطی دشت مایان (بهمن ۱۳۹۲)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
گزارش زمین‌شناسی‌زیست ‌‌محیطی حوضه آبریز بردسیر در استان کرمان (فروردین ۱۳۹۲)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
بررسی علل وقوع سیل ۸۱/۵/۲۱ و راهکارهای پیشگیری ازتلفات و خسارات آن در شرق استان گلستانزمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
بررسی مقدماتی زمین لغزش روستای مومج شهرستان دماوند- استان تهران (خردادماه ۱۳۹۱)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی زمین لغزش کیلان شهرستان دماوند (دی ماه ۱۳۹۳)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش زمین‌لغزش کمند، راه فیروزکوه- سمنان (اردیبهشت ماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی علت ناپایداری و گسست زمین در ساختگاه مخزن آب فضای سبز شهرستان قدس- استان تهران (آبان ماه ۱۳۹۲)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی