گزارش ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
زمین شناسی، زمین ریخت شناسی و آب زمین شناسی دشت ابراهیم آباد مهریز با نگرش ویژه بر ژئوتوریسم (مرداد ۱۳۹۷)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
فرونشست زمین در ایران (دی ماه ۱۳۹۴)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی احتمال ایجاد فروچاله در محدوده شهری سرابله استان ایلام از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (گزارش مقدماتی) ،بهمن ماه ۱۳۹۶زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی مخاطرات ناشی فرونشست در محدوده شهری سرابله استان ایلام (دی ماه ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش بررسی و تحلیل سازوکار زمین لغزش روستای سورین بانه (مهر ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی نخستین آسیب های ساختمانی در منطقه پاکدشت (آبان ماه ۱۳۸۷)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش سیل و طوفان مازندران (یکشنبه ۱۳۸۷/۷/۷)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی شکاف طولی زمین در منطقه آزادشهر استان گلستان (مهرماه ۱۳۸۸)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی پدیده شکاف طولی در زمین‌های کشاورزی روستای معین‌آباد، شهرستان ورامین (اردیبهشت ماه ۱۳۸۹)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله شهادت شهر ری (مرداد ۱۳۹۰)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان ماه ۱۳۹۰)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی آسیب های ساختمانی در روستای مافتون شهر ری (تیرماه ۱۳۹۲)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی فروچاله و شکاف های زمین دشت ایج- استان فارس (آذر ماه ۱۳۹۴)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی شکاف طولی زمین در روستای دیندارلو- استان فارس (بهار ۱۳۹۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
فرونشست زمین در دشت قره بلاغ - استان فارس (۱۳۹۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی رخداد شکاف های طولی در دشت ورامین (پیرامون مسیر راه آهن و روستای معین آباد)(آبان ۱۳۹۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش مقدماتی بازدید از فروچاله ها و شکافهای دشت ابرکوه، استان یزد (زمستان ۱۳۹۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش مقدماتی رخداد سیل در شمال غرب کشور (جمعه ۹۶/۰۱/۲۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی و تحلیل پایداری لغزش سنگی محور قائن-حاجی‌آباد (شهریور ۱۳۹۶)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی و تحلیل پایداری لغزش سنگی محور قائن-حاجی‌آباد (شهریور ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی