گزارش ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
بررسی های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ جنوب باختر سرپل ذهاب (بزرگا ۶/۴)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
بررسی نشست نامتقارن در منطقه عظیم آباد شهر ری ( اردیبهشت ماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان ماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان ماه ۱۳۹۰)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله شهادت شهر ری (مرداد۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله شهادت شهر ری (مرداد ۱۳۹۰)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی نخستین آسیب های ساختمانی در منطقه پاکدشت (آبان ماه ۱۳۸۷)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی ناهمسانگردی پوسته و جبه زمین در ایران بر اساس اطلاعات دورلرز ایستگاههای باند پهنلرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
بررسی ناپایداری دامنه‌ای در مسیر خط انتقال گاز روستای سلیم بهرام، شهرستان ساری (تیر ۱۳۸۹)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی ناپایداری دامنه ای امامزاده ابراهیم، روستای تکیه سپهسالار، آسارا – جاده چالوس (تیرماه ۱۳۸۹)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی منابع آب کشور- ۱۳۹۷آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی مقدماتی شکل گیری زمین لغزش میدان نماز مهدی شهر- استان سمنان (اسفند ماه ۱۳۸۸)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی مقدماتی زمین لغزش روستای مومج شهرستان دماوند- استان تهران (خردادماه ۱۳۹۱)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی مقدماتی زمین لغزش روستای پیلدره- از توابع شهرستان املش- استان گیلان (آذرماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی مقدماتی اصلاح پیچ سامان، ساختگاه جایگاه سوخت و کارتینگ منطقه اوشان، فشم و میگون- استان تهران (فروردین ۱۳۸۹)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی مخاطرات ناشی فرونشست در محدوده شهری سرابله استان ایلام (دی ماه ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی مخاطرات ناشی از زمین لغزش در شهر شیراز (آذرماه ۱۳۹۷)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی فرونشست در مسیر باند دوم جاده آیسک - فردوس (آذرماه ۱۳۹۷)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی فروریزش‌های بلوک A۲ شهرک اکباتان (آبان ماه ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی فروچاله و شکاف های زمین دشت ایج- استان فارس (آذر ماه ۱۳۹۴)آب زمین شناسیآب زمین شناسی