گزارش ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش بررسی و تحلیل سازوکار زمین لغزش روستای سورین بانه (مهر ۱۳۹۶)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (زمستان ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (زمستان ۱۳۹۶)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی فروچاله های دشت کبودرآهنگ استان همدان (زمستان ۱۳۹۷)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی فروچاله های دشت کبودرآهنگ استان همدان (زمستان ۱۳۹۷)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
زمین شناسی، زمین ریخت شناسی و آب زمین شناسی دشت ابراهیم آباد مهریز با نگرش ویژه بر ژئوتوریسم (مرداد۱۳۹۷)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی منابع آب کشور- ۱۳۹۷آب زمین شناسیآب زمین شناسی
پژوهش مقدماتی بررسی های زمین شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‎ای زمینلرزه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۶ ملارد- باختر تهران (بزرگا ۵/۲)- (ویرایش دوم)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
گزارش پژوهشی لرزه زمین ساخت و گسلش جنبا در گستره باختر تهران- کرج (زمستان ۱۳۹۴)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
بررسی ناهمسانگردی پوسته و جبه زمین در ایران بر اساس اطلاعات دورلرز ایستگاههای باند پهنلرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی هشتگرد مقیاس: ۱:۲۵۰۰۰زمین شناسی زیست محیطیگزارش نقشه زیست محیطی
نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی طاووسیه مقیاس: ۱:۲۵۰۰۰زمین شناسی زیست محیطیگزارش نقشه زیست محیطی
نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی فشند مقیاس ۱:۲۵۰۰۰زمین شناسی زیست محیطیگزارش نقشه زیست محیطی
نقشه آب‌زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ‌زیست‌محیطی خور مقیاس: ۱:۲۵۰۰۰زمین شناسی زیست محیطیگزارش نقشه زیست محیطی
زمین‌شناسی زیست محیطی مناطق شهری، مطالعه موردی: شهر کرجزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
گزارش بررسی اثرات استفاده از فاضلاب بر خاک اراضی کشاورزی شهر ریزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
بررسی آلودگی آرسنیک و فلزات سنگین در خاک و رسوبات پهنه‌ی جنوب باختر دیواندرهزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
گزارش بررسی آلودگی فلزی در خاک‎های اطراف کوره ذوب روی زنجانزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
گزارش ارزیابی تأثیر کانه‌زایی سرب و روی بر آلودگی آب و خاک در منطقه آی‌قلعه‌سی، جنوب‎شرق تکابزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
گزارش زمین‌شناسی زیست‌محیطی دشت مایان (بهمن ۱۳۹۲)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی