گزارش ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش بررسی اثرات استفاده از فاضلاب بر خاک اراضی کشاورزی شهر ریزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
گزارش بررسی و تحلیل سازوکار زمین لغزش روستای سورین بانه (مهر ۱۳۹۶)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش بررسی و تحلیل سازوکار زمین لغزش روستای سورین بانه (مهر ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش پژوهشی لرزه زمین ساخت و گسلش جنبا در گستره باختر تهران- کرج (زمستان ۱۳۹۴)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
گزارش پژوهشی مقدماتی بررسی های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزهای زمینلرزه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶باختر کرمانشاه-ازگله (بزرگا ۷/۳)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
گزارش دلایل متصاعد شدن گاز در روستای همه کسی استان همدان (بهار ۱۳۹۸)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
گزارش زمین شناسی مهندسی انتخاب ساختگاه دکل رادیویی در گستره گرمسار (تیرماه ۱۳۹۱)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی دریاچه ارومیه (تابستان ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش زمین‌شناسی زیست‌محیطی دشت مایان (بهمن ۱۳۹۲)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
گزارش زمین‌شناسی‌زیست ‌‌محیطی حوضه آبریز بردسیر در استان کرمان (فروردین ۱۳۹۲)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
گزارش زمینلرزه ۵/۷ پیش قلعه خراسان شمالی (ساعت ۲۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
گزارش زمین‌لغزش کمند، راه فیروزکوه- سمنان (اردیبهشت ماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش سیل و طوفان مازندران (یکشنبه ۱۳۸۷/۷/۷)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش مقدماتی بازدید از فروچاله ها و شکافهای دشت ابرکوه، استان یزد (زمستان ۱۳۹۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (زمستان ۱۳۹۶)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (زمستان ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش مقدماتی بررسی‌های زمین شناختی زمینلرزه در پهنه مهلرز‌ه‌ای زمینلرزه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ منطقه ترکمنچای (بزرگا=۵/۹) در شمال باختری ایرانلرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
گزارش مقدماتی رخداد سیل در شمال غرب کشور (جمعه ۹۶/۰۱/۲۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش مقدماتی و کارشناسی ساختگاه دکل رادیویی در گستره علی آباد (مهرماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
نتایج مقدماتی پژوهش‌های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه های سه گانه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ خاور بندر لنگه (بزرگای۶/۱، ۶/۱ و ۶/۳)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت