گزارش ها

نمایش ۸۱ تا ۸۴ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
بررسی و تحلیل پایداری لغزش سنگی محور قائن-حاجی‌آباد (شهریور ۱۳۹۶)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی و تحلیل پایداری لغزش سنگی محور قائن-حاجی‌آباد (شهریور ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش بررسی و تحلیل سازوکار زمین لغزش روستای سورین بانه (مهر ۱۳۹۶)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (زمستان ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی