گزارش ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
بررسی مقدماتی زمین لغزش روستای مومج شهرستان دماوند- استان تهران (خردادماه ۱۳۹۱)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی مقدماتی شکل گیری زمین لغزش میدان نماز مهدی شهر- استان سمنان (اسفند ماه ۱۳۸۸)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان ماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی زمین لغزش های رخ داده در راستای خطوط لوله گاز گستره جنوب ساری و رامسر (فروردین ماه ۱۳۹۱)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش مقدماتی و کارشناسی ساختگاه دکل رادیویی در گستره علی آباد (مهرماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی فروریزش‌های بلوک A۲ شهرک اکباتان (آبان ماه ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش زمین شناسی مهندسی انتخاب ساختگاه دکل رادیویی در گستره گرمسار (تیرماه ۱۳۹۱)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی نشست نامتقارن در منطقه عظیم آباد شهر ری ( اردیبهشت ماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
علل آسیب های ساختمانی در روستاهای پیرامون ساختگاه سد سیاه بیشه (زمستان ۱۳۸۹)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی زمین لغزش بلوار شهرک (طالقان) – استان البرز پیشنهاد روش های تثبیت و پایدارسازی (اسفند ۱۳۹۷)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
فروریزش شهران (۱۳۹۵/۰۳/۲۸)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
فروریزش خیابان پیامبر و کیانشهر تهران (مهرماه ۱۳۹۵)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی شکاف ایجاد شده در دشت دیندارلو (استان فارس - خاور فسا) به روش ژئوالکتریک (مردادماه ۱۳۹۴)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
شناسایی و مکان یابی ساختگاه سامانه پیش نشانگر زمین لرزه (مردادماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش انتخاب ساختگاه دکل رادیویی در گستره جوشقان (آذر ماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی پدیده های زمین شناسی مهندسی ومخاطرات راه کلور- آبگرم با هدف بهبود مسیر (اردیبهشت ماه ۱۳۸۹)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی فروچاله های دشت کبودرآهنگ استان همدان (زمستان ۱۳۹۷)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (زمستان ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی و تحلیل پایداری لغزش سنگی محور قائن-حاجی‌آباد (شهریور ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش بررسی و تحلیل سازوکار زمین لغزش روستای سورین بانه (مهر ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی