گزارش ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
بررسی منابع آب کشور- ۱۳۹۷آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی و تحلیل پایداری لغزش سنگی محور قائن-حاجی‌آباد (شهریور ۱۳۹۶)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش مقدماتی رخداد سیل در شمال غرب کشور (جمعه ۹۶/۰۱/۲۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش مقدماتی بازدید از فروچاله ها و شکافهای دشت ابرکوه، استان یزد (زمستان ۱۳۹۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
فرونشست زمین در دشت قره بلاغ - استان فارس (۱۳۹۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی نخستین آسیب های ساختمانی در منطقه پاکدشت (آبان ماه ۱۳۸۷)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش سیل و طوفان مازندران (یکشنبه ۱۳۸۷/۷/۷)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی شکاف طولی زمین در منطقه آزادشهر استان گلستان (مهرماه ۱۳۸۸)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی پدیده شکاف طولی در زمین‌های کشاورزی روستای معین‌آباد، شهرستان ورامین (اردیبهشت ماه ۱۳۸۹)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله شهادت شهر ری (مرداد ۱۳۹۰)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان ماه ۱۳۹۰)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی آسیب های ساختمانی در روستای مافتون شهر ری (تیرماه ۱۳۹۲)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی فروچاله و شکاف های زمین دشت ایج- استان فارس (آذر ماه ۱۳۹۴)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی شکاف طولی زمین در روستای دیندارلو- استان فارس (بهار ۱۳۹۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی رخداد شکاف های طولی در دشت ورامین (پیرامون مسیر راه آهن و روستای معین آباد)(آبان ۱۳۹۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش بررسی اثرات استفاده از فاضلاب بر خاک اراضی کشاورزی شهر ریزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
بررسی آلودگی آرسنیک و فلزات سنگین در خاک و رسوبات پهنه‌ی جنوب باختر دیواندرهزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
گزارش بررسی آلودگی فلزی در خاک‎های اطراف کوره ذوب روی زنجانزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
گزارش ارزیابی تأثیر کانه‌زایی سرب و روی بر آلودگی آب و خاک در منطقه آی‌قلعه‌سی، جنوب‎شرق تکابزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
زمین‌شناسی زیست محیطی مناطق شهری، مطالعه موردی: شهر کرجزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها