گزارش ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان ماه ۱۳۹۰)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی نشست زمین و آسیب های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان ماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی نشست نامتقارن در منطقه عظیم آباد شهر ری ( اردیبهشت ماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ جنوب باختر سرپل ذهاب (بزرگا ۶/۴)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
بررسی و تحلیل پایداری لغزش سنگی محور قائن-حاجی‌آباد (شهریور ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی و تحلیل پایداری لغزش سنگی محور قائن-حاجی‌آباد (شهریور ۱۳۹۶)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی وضعیت پایداری دکل های خط انتقال برق محدوده معدن شمام رستم آباد – استان گیلان (زمستان ۱۳۹۷)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
پژوهش مقدماتی بررسی های زمین شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‎ای زمینلرزه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۶ ملارد- باختر تهران (بزرگا ۵/۲)- (ویرایش دوم)لرزه زمین ساختلرزه زمین ساخت
زمین شناسی، زمین ریخت شناسی و آب زمین شناسی دشت ابراهیم آباد مهریز با نگرش ویژه بر ژئوتوریسم (مرداد۱۳۹۷)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
زمین شناسی، زمین ریخت شناسی و آب زمین شناسی دشت ابراهیم آباد مهریز با نگرش ویژه بر ژئوتوریسم (مرداد ۱۳۹۷)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
زمین‌شناسی زیست محیطی مناطق شهری، مطالعه موردی: شهر کرجزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
شناسایی و مکان یابی ساختگاه سامانه پیش نشانگر زمین لرزه (مردادماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
علل آسیب های ساختمانی در روستاهای پیرامون ساختگاه سد سیاه بیشه (زمستان ۱۳۸۹)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
فروریزش خیابان پیامبر و کیانشهر تهران (مهرماه ۱۳۹۵)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
فروریزش شهران (۱۳۹۵/۰۳/۲۸)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
فرونشست زمین در ایران (دی ماه ۱۳۹۴)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
فرونشست زمین در دشت قره بلاغ - استان فارس (۱۳۹۵)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش ارزیابی تأثیر کانه‌زایی سرب و روی بر آلودگی آب و خاک در منطقه آی‌قلعه‌سی، جنوب‎شرق تکابزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
گزارش انتخاب ساختگاه دکل رادیویی در گستره جوشقان (آذر ماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش بررسی آلودگی فلزی در خاک‎های اطراف کوره ذوب روی زنجانزمین شناسی زیست محیطیپروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها