زیست محیطی

گزارش ها

۱. ارزیابی مقدماتی سیل منطقه خلخال و شاندرمن ۸۱/۲/۵

نویسنده : احمد دادستان- علیرضا سیاره

علت وقوع سیل، خسارت ها و توصیه ها

۲. بررسی علل وقوع سیل و راهکارهای پیشگیری از تلفات و خسارات آن در رودخانه سه هزار تنکابن (شهریور ۱۳۸۱)

نویسنده : احمد دادستان- علیرضا سیاره

بررسی علل وقوع سیل و راهکارهای پیشگیری از تلفات و خسارات آن در رودخانه سه هزار تنکابن

۳. بررسی علل وقوع سیل ۸۱/۵/۲۱ و راهکارهای پیشگیری ازتلفات و خسارات آن در شرق استان گلستان

نویسنده : احمد دادستان- علیرضا سیاره

بررسی علل وقوع سیل 81/5/21 و راهکارهای پیشگیری ازتلفات و خسارات آن در شرق استان گلستان

۴. گزارش زمین‌شناسی‌زیست ‌‌محیطی حوضه آبریز بردسیر در استان کرمان (فروردین ۱۳۹۲)

نویسنده : علیرضا سیاره- احمدرضا قاسمی- حسن دیداری عباس آباد

در آذرماه سال 1391 بنا به درخواست شرکت سهامی آب و فاضلاب استان کرمان و به منظور بررسی غلظت، چگونگی انتشار و منشا فلزات سنگین( بویژه آرسنیک) در حوضه آبریز بردسیر یک اکیپ شامل کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور عازم منطقه گردید و از حوضه آبریز بردسیر تعداد 58 نمونه‌آب (35 نمونه از چاه های عمیق ، 14 نمونه از قنات ها و 9 نمونه از چشمه ها) و 38 نمونه خاک برداشت و پس از آماده سازی در آزمایشگاههای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مورد آنالیز قرار گرفتند.

۵. گزارش زمین‌شناسی زیست‌محیطی دشت مایان (بهمن ۱۳۹۲)

نویسنده : احمد دادستان- ایوب قدیرزاده- جمشید سبحان وردی

تمامی داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده از دشت مایان از قبیل داده‌های آب و هوایی و جغرافیایی، زمین‌شناسی، آب‌زمین‌شناسی، هیدروژئوشیمی و ژئوشیمی خاک به‌دست آمده همگی وجود آلودگی را در آب‌های سطحی و آب‌های زیر‌زمینی محدوده مورد مطالعه دشت مایان تایید می‌کند. همچنین برخی از خاک‌های مناطق محدوده مورد مطالعه، دارای میانگین عناصر جزئی بیش از میانگین استاندارد هستند. در این قسمت و بررسی تفصیلی علل و منشا آلودگی از نظر زمین‌زاد و یا بشر زاد بودن آن بحث می‌شود و پس از بررسی آثار آلودگی بر بوم‌سامانه منطقه، پیشنهادات ارائه می‌گردد.

۶. گزارش دلایل متصاعد شدن گاز در روستای همه کسی استان همدان (بهار ۱۳۹۸)

نویسنده : علیرضا سیاره، ایمان انتظام سلطانی، علیرضا پژوهنده

در محل روستا همه کسی به گفته اهالی در سه محل خروج گاز وجود دارد که در دو محل به تلفات انسانی و دامی انجامیده است. بر اساس مشاهدات میدانی، لایه سطحی در منطقه از بافت رسی و سیلت و پس از آن خاک‌های آهکی- مارنی تشکیل شده و در اعماق نیز آهک ماسه ای- مارنی بعنوان سنگ بستر منطقه می باشد که پدیده کارستیفیکاسیون در آن رخ داده که منجر به پدیده درون کارست شده است.