گلستان

گزارش ها

۱. بررسی علل وقوع سیل ۸۱/۵/۲۱ و راهکارهای پیشگیری ازتلفات و خسارات آن در شرق استان گلستان

نویسنده : احمد دادستان- علیرضا سیاره

بررسی علل وقوع سیل 81/5/21 و راهکارهای پیشگیری ازتلفات و خسارات آن در شرق استان گلستان

۲. بررسی شکاف طولی زمین در منطقه آزادشهر استان گلستان (مهرماه ۱۳۸۸)

نویسنده : ایمان انتظام سلطانی- احمدرضا قاسمی

پیرو نامه شماره 85548 مورخ 1388/7/4 از سوی مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استان گلستان به مدیریت امور زمین شناسی مهندسی، مخاطرات و زیست محیطی سازمان زمین شناسی کشور مبنی بر رخداد لغزش و ایجاد شکاف در خیابان و تعدادی از منازل مسکونی واقع در آزادشهر اکیپی از متخصصین گروه مخاطرات، زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک به محل اعزام شدند.