همدان

گزارش ها

۱. بررسی فروچاله های دشت کبودرآهنگ استان همدان (زمستان ۱۳۹۷)

به دنبال درخواست کتبی شماره 95/44/325/38799 مورخه 1397/5/30 اداره کل مدیریت بحران استان همدان مبنی بر رویداد فروچاله در محدوده روستای کردآباد شهرستان کبودرآهنگ و درخواست بازدید از منطقه و اعلام نظر کارشناسی، گروهی از کارشناسان دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناختی، زیست‌محیطی و مهندسی این سازمان در شهریور ماه سال 1397 به منطقه اعزام شدند که نتیجه بررسی های اولیه در گزارش حاضر ارائه می‌گردد.

۲. بررسی فروچاله های دشت کبودرآهنگ استان همدان (زمستان ۱۳۹۷)

نویسنده : یوسف محمدی- مازیار میرتمیز دوست

به دنبال درخواست کتبی شماره 95/44/325/38799 مورخه 1397/5/30 اداره کل مدیریت بحران استان همدان مبنی بر رویداد فروچاله در محدوده روستای کردآباد شهرستان کبودرآهنگ و درخواست بازدید از منطقه و اعلام نظر کارشناسی، گروهی از کارشناسان دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناختی، زیست‌محیطی و مهندسی این سازمان در شهریور ماه سال 1397 به منطقه اعزام شدند که نتیجه بررسی های اولیه در گزارش حاضر ارائه می‌گردد.

۳. گزارش دلایل متصاعد شدن گاز در روستای همه کسی استان همدان (بهار ۱۳۹۸)

نویسنده : علیرضا سیاره، ایمان انتظام سلطانی، علیرضا پژوهنده

در محل روستا همه کسی به گفته اهالی در سه محل خروج گاز وجود دارد که در دو محل به تلفات انسانی و دامی انجامیده است. بر اساس مشاهدات میدانی، لایه سطحی در منطقه از بافت رسی و سیلت و پس از آن خاک‌های آهکی- مارنی تشکیل شده و در اعماق نیز آهک ماسه ای- مارنی بعنوان سنگ بستر منطقه می باشد که پدیده کارستیفیکاسیون در آن رخ داده که منجر به پدیده درون کارست شده است.