هرمزگان

گزارش ها

۱. گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (زمستان ۱۳۹۶)

نویسنده : یوسف محمدی، شهریار جوادی پور،ایمان انتظام، احمدرضا قاسمی، امیر شمشکی، مه‌آسا روستا

ایجاد و گسترش شکاف های زمین و فروچاله‌ها، مخاطره زمین‌شناسی است که مدتی است دشت میناب را درگیر ساخته است. این شکاف ها از سال 1383 شکل گرفته و تا به امروز گسترش آن ادامه دارد. با توجه به گستردگی این شکافها مطالعه این پدیده در دستور کار سازمان زمین‌شناسی کشور قرار گرفته است.

۲. گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (زمستان ۱۳۹۶)

نویسنده : یوسف محمدی، شهریار جوادی پور،ایمان انتظام، احمدرضا قاسمی، امیر شمشکی، مه‌آسا روستا

ایجاد و گسترش شکاف های زمین و فروچاله‌ها، مخاطره زمین‌شناسی است که مدتی است دشت میناب را درگیر ساخته است. این شکاف ها از سال 1383 شکل گرفته و تا به امروز گسترش آن ادامه دارد. با توجه به گستردگی این شکافها مطالعه این پدیده در دستور کار سازمان زمین‌شناسی کشور قرار گرفته است.

۳. نتایج مقدماتی پژوهش‌های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه های سه گانه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ خاور بندر لنگه (بزرگای۶/۱، ۶/۱ و ۶/۳)

نویسنده : دکتر شهریار سلیمانی آزاد- دکتر طهمورث یوسفی- مهندس محسن جرجندی- دکتر مه‌آسا روستایی و مهندس سید محسن حسینی زاده

در ساعت دو و دو دقیقه بامداد شنبه ۱۱ تیر ماه سال ۱۴۰۱ زمینلرزه‌های پیاپی در فاصله زمانی کمتر از دو ساعت و با بزرگای 6/1، 6/1 و 6/3 منطقه ای نسبتا کم جمعیت در جنوب کشور واقع درخاور بندر لنگه در استان هرمزگان را به شدت لرزاندند.

۴. Preliminary results of earthquake geology studies within the macroseismic zone of triple earthquakes on July ۲, ۲۰۲۲ Sayeh Khosh east of Bandar Lengeh (magnitudes ۶.۱, ۶.۱ and ۶.۳), South Iran

نویسنده : Dr. Shahryar Solaymani Azad- Dr. Tahmores Yousefi- Mohsen Jorjandi- Dr. Mahasa Rustaei- Seyed Mohsen Hoseinizade

Within the central part of the Alpine-Himalayan orogenic belt, Iranian Plateau is actively squeezing between Arabian and Eurasian plates to the south and north, respectively. In response, several destructive moderate-strong seismic events occur in this active tectonic area. At the 2:02 (local time) in the morning on Saturday, July 2, 2022, three successive earthquakes were occurred in less than two hours in south of Iran.