فارس

گزارش ها

۱. فرونشست زمین در دشت قره بلاغ - استان فارس (۱۳۹۵)

نویسنده : ایمان انتظام سلطانی، احمدرضا قاسمی، امیر شمشکی، یوسف محمدی

دشت قره‌بلاغ در 50 کیلومتری باختر شهر فسا واقع شده است و مرکز آن شهر ششده است. وسعت کل حوزه 448 کیلومتر مربع بوده که 220/5 کیلومتر مربع آن را دشت و 227/5 کیلومتر دیگر را ارتفاعات تشکیل می دهد. این حوضه از باختر تا حوضه آبریز فسا از خاور و جنوب تا حوضه‌های آبریز دارکویه و داراب و از شمال تا حوضه آبریز ایج- استهبان گسترش دارد .

۲. بررسی شکاف طولی زمین در روستای دیندارلو- استان فارس (بهار ۱۳۹۵)

نویسنده : احمدرضا قاسمی- ایمان انتظام

روستای دیندارلو در خاور دشت ششده و روبروی دره ایج واقع شده است.این منطقه در زون ساختاری زاگرس چین خورده واقع است.

۳. بررسی فروچاله و شکاف های زمین دشت ایج- استان فارس (آذر ماه ۱۳۹۴)

نویسنده : ایمان انتظام- احمدرضا قاسمی- طهمورث یوسفی- محسن شفیعی

منطقه ایج در فاصله حدود 170 کیلومتری جنوب خاوری شهر شیراز واقع شده و از نظر تقسیمات کشوری بخشی از شهرستان استهبان می باشد.

۴. بررسی مخاطرات ناشی از زمین لغزش در شهر شیراز (آذرماه ۱۳۹۷)

نویسنده : شهریار جوادی پور، سپهر رجبی بانیانی و کارشناسان سازمان زمین شناسی مرکز شیراز

در پی رویداد زمین لغزش در دامنه شمالی بلوار جمهوری شهر شیراز در انتهای کوچه کوهستان، در تاریخ 97/04/26، کارشناسان مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شیراز همراه با اکیپ ستاد مدیریت بحران استان، منطقه لغزشی را بررسی کردند و پس از بازدید از منطقه، پارامترهای چینه شناسی و ساختاری و زمین شناسی مهندسی منطقه بررسی و برداشت گردید و درنهایت با توجه به اطلاعات برداشت شده و تصاویر ماهواره ای و تحلیل زمین شناسی، گزارش مربوطه تهیه و ارائه گردید.

۵. بررسی شکاف ایجاد شده در دشت دیندارلو (استان فارس - خاور فسا) به روش ژئوالکتریک (مردادماه ۱۳۹۴)

نویسنده : شهریار جوادی پور، سپهر رجبی بانیانی و احمدرضا قاسمی

برداشت آب از دشت دیندارلو واقع در 50 کیلومتری خاور فسا سبب فرونشست دشت و ایجاد ترک‌هایی نسبتاً عمیق به ژرفای بیش از 3 متر در حاشیه شمال خاوری روستای دیندارلو گردیده است. تداوم فرونشست دشت مذکور می تواند تهدیدی برای روستای دیندارلو باشد. در حال حاضر نشست هایی در شمال خاور روستا سبب ایجاد فروچاله و نیز ترک هایی در ساختمانهای روستا شده است.