سمنان

گزارش ها

۱. بررسی مقدماتی شکل گیری زمین لغزش میدان نماز مهدی شهر- استان سمنان (اسفند ماه ۱۳۸۸)

نویسنده : ایمان انتظام سلطانی، مازیار میرتمیز دوست، مهرزاد خندان

بازدید و بررسی زمین لغزش (در حال شکل‌گیری) مهدی شهر، بنا به درخواست کتبی شماره 131/51/4/م مورخه 88/11/17 استانداری سمنان، انجام گردید که طی آن گروهی از کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به منطقه اعزام شدند و در این راستا بررسی های مقدماتی لازم در مورد، ساز و کار زمین لغزش در حال شکل گیری و خطرپذیری آن صورت پذیرفت.

۲. گزارش زمین شناسی مهندسی انتخاب ساختگاه دکل رادیویی در گستره گرمسار (تیرماه ۱۳۹۱)

نویسنده : سپهر رجبی بانیانی، مهرزاد خندان

پیرو درخواست کتبی دانشگاه مالک اشتر در تاریخ 91/03/09 مبنی بر بررسی ساختگاه دکل رادیویی از دیدگاه زمین شناسی مهندسی در گستره گرمسار، اکیپی از مدیریت مخاطرات، زیست محیطی و مهندسی جهت بررسی گستره مورد نظر اعزام گردیدند. در این گزارش ویژگی های زمین شناسی مهندسی و لرزه شناسی گستره، ارائه می گردد. گفتنی است این گزارش مبنای طراحی سازه نمی باشد.