خراسان شمالى

گزارش ها

۱. گزارش زمینلرزه ۵/۷ پیش قلعه خراسان شمالی (ساعت ۲۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳)

نویسنده : نیره صبور، سپهر رجبی و مه آسا روستایی با همکاری مهندس فرخ قائمی و نسترن شجاعی کاوه

ساعت 22:30 دقیقه بیست و سوم اردیبهشت 1396 ، زمینلرزه ای به بزرگای 5/7 در مقیاس ریشتر گستره شمالی شهر بجنورد و شهرستان پیش قلعه را لرزاند. رومرکز زمینلرزه در فاصله 19 کیلومتری خاور شهر پیش قلعه و 22 کیلومتری شمال شهر بجنورد واقع شده است. عمق کانونی زمینلرزه 8 کیلومتر برآورد شده است.