ماموریت

تعداد بازدید:۸۴۴
  •  حفظ و صیانت از نیروی انسانی و استفاده بهینه  و کارآمد از مواد و انر‍ژی در قالب  یک نظام مدیریت جامع
  • تضمین اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه  HSEE و بهبود مستمر آن از طریق پایش عملکرد و ممیزی دوره ای سازمان و شرکت های تابعه

 

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷