خط مشی

تعداد بازدید:۱۱۶۷

بیانیه خط مشی بهداشت،ایمنی،محیط زیست و انرژی

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 

 • شناسایی و ارزیابی کانون های خطر در سطوح مختلف سازمان ها و شرکت های تابعه
 • پیشگیری و کنترل ریسک فاکتورهای شغلی، حوادث و بیماری های ناشی از کار
 • شناسایی ، آنالیز و مدیریت ریسک های بالفعل و بالقوه با رویکرد حفاظت از سلامت نیروی انسانی، اموال ومحیط زیست
 • حفاظت از محیط زیست، کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و حرکت به سمت پیشگیری از آلودگی و کاهش ضایعات
 • رعایت استانداردهای، قوانین و مقررات مربوط به سلامت شاغلین، ایمنی فرایند، محیط زیست و انرژی
 • بکار گیری روش های مناسب برای استفاده کارآمد و بهینه سازی مصرف انرژی
 • توسعه، بهبود و ارتقا سطح آگاهی و نگرش جدید نسبت به   HSEE و انرژی در تمام فعالیتهای سازمانی (ستادی- عملیاتی )
 • ایجاد نگرش نظام مند به کلیه فعالیت های صنعتی- تولیدی از دیدگاه HSEE
 • اثر بخشی نظام مدیریت HSEE بر شاخص عملکردی و تولیدی
 • استفاده از ظرفیت های علمی کشور و هدایت و سازماندهی پژوهشهای علمی در زمینه بکارگیری فناوری های نوین و کارآمد در حوضه HSEE
 • استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی موجود و توسعه انرژی  های نو از طریق انجام مطالعات، تحقیق و توسعه
 • توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی و افزایش مشارکت تمامی بخش ها در جهت بهینه سازی مصرف انرژی
 • تضمین اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه HSEE و بهبود مستمر آن از طریق پایش عملکرد و ممیزی دوره ای سازمان ها و شرکت های تابعه
 • آموزش  کارکنان   برای بخش های  بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژی  در سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور
 • عدالت در برخورداری از امکانات و فرصت ها برای کلیه پرسنل سازمان زمین شناسی  و اکتشافات معدنی کشور در جهت اجرای مفاد درج شده  در حوزه HSEE  برای سلامت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژی
 • تعیین شرح خدمات و وظایف شغلی افراد با معلولیت های جسمی و حرکتی  و در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای آسایش و امنیت شغلی واجدین شرایط .
 • ایجاد محیط آرام و امن برای حفظ سلامت روحی و روانی  شاغلین با در نظر گرفتن شاخص های مندرج در برنامه  جامع مدیریت بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژی  HSEE
 •  آموزش های لازم به مشتریان و مخاطبین متخصص و غیرمتخصص که در رابطه با این سازمان قرار گرفته واجرای اصول مشتری محوری بر اساس اصول مدیریت برنامه جامع HSEE
 • ایجاد فضای اطلاع رسانی برای آگاهی جامعه در خصوص فعالیت های حوزه برنامه جامع مدیریتی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژی
 • توجه خاص به سلامت  اجتماع شهری و جامعه ملی  در حوزه کلان محیط زیست ( منطقه ای ، بخشی وشهری  و .... ) با انجام مطالعات مربوطه برای تولید اطلاعات مکان محور در شناخت  محیط زیست و کنترل و پایش آن در حوزه فعالیت های HSEE
 • برنامه ریزی جامع در پیشگیری از آلاینده ها ی محیطی با منشا ء طبیعی و بشرساز در حفظ و صیانت از سلامت  محیط زیست کشور
 • بهینه سازی مصرف سوخت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای حصول به توسعه پایدار و برنامه های جامع مدیریتی HSEE
 • رعایت کلیه مندرجات و قوانین صادره از سازمان های مسئول حفظ محیط زیست درجهت  کنترل و حفاظت و صیانت محیط زیست اجتماعی  و جامعه  تحت تاثیر .
 • پایش دوره ای سلامت  کا رکنان ، محیط کاری ، اجتماع تحت تاثیر ، برای  انعکاس سلامت  در فریند قانون گذاری و تصمیم گیری  به مسئولین  کشور .
 • ایجاد شرایط تحقیق و توسعه  R&D  در زمینه بهداشت  ، ایمنی ، محیط زیست و انرژی در سطح کشور با توجه به وظایف حاکمیتی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور .
 • ایجاد فضای مناسب آموزشی برای  اعضا   شورای محلی  و شهری  که  موجب اطلاع رسانی در حوزه سلامت کارکنان ، محله همجوار  و جامعه شهری گردد تا با رعایت موازین اصولی HSEE  در جهت   حفظ سلامت و پایش آن .

 

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷