سلامت

تعداد بازدید:۷۸۲

 

                                       سلامت عبارتست از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه  فقط نداشتن بیماری و نقص عضو ( لست جان)     

       برنامه سلامت کارکنان دولت                                                                        

      کرونا ویروس

                                                                              
آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۴۰۰