سلامت

تعداد بازدید:۳۵۴

 

                                     سلامت عبارتست از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه  فقط نداشتن بیماری و نقص عضو ( لست جان)

     

                                                                              
آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۸