مدیریت سبز

تعداد بازدید:۸۰

 مدیریت سبز:

مدیریت سبز بکارگیری موثر و کارامد تمامی منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل سازمان جهت نیل به اهداف زیست محیطی با سازماندهی و برنامه ریزی دقیق می باشد.

 اهداف مدیریت سبز:

 • حفاظت از منابع پایه و محیط زیست
 •    اصلاح  و بهبود فرایند ها و ساختار ها برای حاظت محیط زیست (مانند اصلاح ساختار مصرف)
 •  استقرار نظام مدیریت و بهره وری سبز
 • صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای سازمان
 • اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان با نظارت صحیح بر طراحی، ساخت و مهندسی ساختمان
 • اصلاح الگوی فرهنگ سازی پایدار و اشاعه فرهنگ بهینه مصرف
 •  رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت، آب،برق، انرژی، کاغذ، مواد اولیه و تجهیزات
 • ارتقاء بهره وری و استفاده بهتر از امکانات موجود
 •  توجه به مدیریت زمان و استفاده بهینه ازآن
 • اجرای سیستم ها و ابزار های مدیریت نوین و محیط زیست( سیستم مدیریت کیفیت،سیستم مدیریت زیست محیطی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، سیستم مدیریت انرژی، مدیریت بهره وری، استاندارد ملی و ....)

   

 

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۸