راهکارهای استفاده بهینه مصرف کاغذ

تعداد بازدید:۱۳۲۳

- استفاده از دو روی کاغذ جهت نوشتن، پرینت و کپی

- کاهش حاشیه های کاغذ با تنظیمات کامپیوتر

- استفاده از پاورپوینت در جلسات به جای پرینت کاغذی

- کاهش پرینت اسناد و جایگزینی تا حدامکان با نسخه های الکترونیکی

- پرینت نکردن فکس های دریافتی، نگهداری در کامپیوتر

- استفاده صحیح از دستگاه های کپی و پرینت (یادگیری و استفاده از قابلیت های آنها)

- سیستم انهدام کاغذهای محرمانه (بازیافت آنها)

- استفاده از قسمت های سفید کاغذهای استفاده شده

- تعریف مسئولیت برای کارکنان خدماتی جهت تهیه کاغذ یادداشت از قسمت های سفید کاغذهای استفاده شده

- استفاده از کاغذ بازیافتی

- محدود کردن استفاده از کپی و پرینت رنگی

- عودت تونر و کارتریج جوهر چاپگرها و دستگاه کپی به تأمین کننده

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۳۹۹