راهکارهای استفاده بهینه مصرف آب

تعداد بازدید:۴۴۷

 

پایش مصرف آّب

·بررسی کنتورهای آب حداقل ماهی یک بار
·نصب کنتور برای هر واحد به منظور پایش میزان مصرف آب              
·محاسبه هزینه های آب مصرفی هر واحد سازمانی                                                          
·شناسایی فعالیت های یی که مصرف آب بالایی دارند
·مشخص کردن مکان هایی که مصرف آب بالایی دارند
            
 

جلوگیری از اتلاف آب

·نصب دستگاه ذخیره آب در مکان مناسب (تنظیم کننده جریان، سیفون های با حجم کم و ...)
·اجتناب از باز گذاشتن شیرآب در مواقع غیرضروری (تأکید و آموزش)
·اجتناب از شستشو با فشار زیاد و شلنگ
·بررسی مرتب تجهیزات لوله کشی جهت جلوگیری از نشتی
·برنامه منظم تعویض واشرهای معیوب و تعمیر لوله های آسیب دیده
 
آشپزخانه و آبدارخانه
·تنظیم جریان آب مطابق با شستشو
·رها نکردن جریان آب شستشو یا آبکشی
·خیساندن ظروف کثیف قبل از قرار دادن در ظرفشویی
·پر کردن ظرفشویی با حداکثر ظرفیت به منظور به حداقل رساندن دفعات شستشو
·باز نکردن یخ غذا در آب و قراردادن در معرض هوا
 
باغچه و فضای سبز 
·انتخاب گیاهان سازگار با اقلیم و نوع بارندگی منطقه
·پرهیز از انتخاب باغچه هایی که به سرعت خشک می شوند
·آبیاری در صبح زود یا دیر هنگام شب، برای محدود کردن تبخیر و جلوگیری از سوختن گیاهان
·نصب سیستم خودکار آب پاشی و جانمایی تجهیزات (آبپاش ریز، آبیاری قطره ای ریشه ها و...)
·تعبیه شیب جهت نفوذ آب به خاک بدون فرسایش آن
·استفاده مجدد از آبی که در آشپزخانه برای شستشوی میوه ها و سبزیجات (آبیاری از طریق سیستم حلقه بسته)
·جمع آوری آب باران برای آبیاری
·نصب سیستم حلقه بسته برای ارزیابی و استفاده مجدد از آن
آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۳۹۹