آموزش

تعداد بازدید:۳۸۱
 ردیف عنوان دوره    زمان برگزاری محل برگزاری     مدت دوره

   گروه هدف

مدیریت پسماند 1398/08/27 سازمان زمین شناسی     1ساعت مدیریت سبز
اطفاء حریق 1398/08/27 سازمان زمین شناسی     1 ساعت ایمنی
واکنش در شرایط اضطراری، 1398/03/29 سازمان زمین شناسی 1 ساعت ایمنی
 کمک های اولیه  1397/12/07,1397/12/05              سازمان زمین شناسی     24 ساعت سلامت
ایمنی و بهداشت محیط کار( ارگونومی) 1397/08/27 سازمان زمین شناسی     8 ساعت سلامت

آسیب شناسی خانواده 1397/03/29 سازمان زمین شناسی 1 ساعت سلامت
کارگاه آموزشی Hsee School 1396/11/14,1396/11/20  فولاد مبارکه اصهان            7 روز بهداشت (کارشناس  بهداشت)
کارگاه آموزشی Hsee School 1396/11/07,1396/11/13 فولاد مبارکه اصفهان  7 روز ایمنی( کارشناس ایمنی)
کارگاه آموزشی مبانی ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد                                                              1395/09/03                          مجازی           4 ساعت              سلامت                    
راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی  1395/04/22, 1395/04/20              
                          
مجازی غیر حضوری سلامت
بهداشت حرفه ای و خطرات تهدید کننده سلامت کارکنان اداری        1394/03/01                        مجازی غیر حضوری ایمنی
         

 

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۸