تفاهم نامه های داخلی

تعداد بازدید:۶۳۶
ردیف  موضوع همکاری مشترک                                                گروه هدف                       
1 برقراری  همکاری های علمی و پژوهشی ،تبادل  اطلاعات ،ارتقاء فعالیت های جاری،،پرداختن به اولویت های آتی و مشترک در کلیه زمینه های مرتبط با بیماری  سرطان                                                                                                                         سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ومرکز تحقیات سرطان کانسر                             سلامت
2 مطالعات زمین شناسی و مطالعات پزشکی کاربردی برای ایجاد نمایشگاه و غرفه دائمی زمین شناسی پزشکی در موزه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و غرفه دائمی زمین شناسی پزشکی در موزه ملی علوم پزشکی کشور و ایجاد آموزش های لازم به منظور انتقال دانش فنی زمین شناسی از طرف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و آموزش شیوه شناسی و روش شناسی در موزه تاریخ علوم پزشکی منعقد می گردد.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   سلامت
3 همکاری های علمی پژوهشی،تبادل اطلاعات، ارتقاء فعالیت های جاری ،پرداختن به موضوع های کاری مشترک در زمینه های مرتبط با شناسایی الودگی های آب که با منشاء زمین شناختی و طبیعی مطرح می باشند که با تکیه بر هدف شناسایی کامل تاثیر آن ها بر سلامت انسان، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور   محیط زیست
4 همکاری و تبادل نظر در جهت براورده نمودن نیاز های آموزشی ،پژوهشی  و درمانی در زمینه های مرتبط در چهارچوب توافقاتی که بعمل خواهد آمد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ومرکز تحقیقات کبد و گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران    سلامت

 

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۹