خبر - آرشیو

فرونشست اصفهان

فرونشست اصفهان

رضا اسلامی، در شروع این بازدید در مسجد علی‌قلی‌آقا با اشاره به اینکه هر چه به سمت شمال اصفهان می‌رویم با توجه به بیشتر شدن ضخامت آبرفت، تعداد و عمق ترک‌ها بیشتر است، گفت: مدل ...