سنجش از دور استان

تعداد بازدید:۲۶۷

امروزه داده هاى ماهواره اى در بررسی هاى زمین شناس، اکتشاف مواد معدنی، شناسای پدیده هاى بسیار فعال و پویا مانند سیل، طوفان، زمین لرزه، سونام، لکه هاى نفت، آتش سوزى جنگل ها، فوران آتشفشان ها و. . . کارای بسیار بالایی دارند. شکل زیر وضعیت گزارش های دورسنجی تهیه شده استان را در مقیاس 1:100000 نشان می دهد.

 

پوشش پردازش تصاویر ماهوارهای در مقیاس 1:100000 در استان

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱