هیدروژئولوژی استان

تعداد بازدید:۱۱۴۲

منابع آب استان اصفهان

به طورکلی پتانسیل منابع آب سطحی استان از محل سدها، معادل 16043 میلیون مترمکعب در سال میباشد که از این مقدار حدود 55 درصد به مصرف کشاورزی، 35 درصد بـه مصـرف شـرب و مـابقی بـه مصـرف صـنعت و نیـاز محی زیست منطقه می رسد.

در تقسیم بندی حوضه های آبریز شش گانه کشور استان اصـفهان در محـدوده حوضـه آبریـز فـالت مرکـزی و بخـش کوچکی از حوضه دریای عمان و خلیج فارس قرارگرفته است. در تقسیم بندی 36 گانه حوضه های آبریـز درجه دو، رودخانه های استان اصفهان به پنج حوضه آبریز منتهی میشوند. این حوضه ها عبارتند از: کویر نمک، کویر سیاه کوه، گاوخونی، دریاچه نمک و کارون بزرگ

 

پوشش حوضه های آبریز درجه 2 استان اصفهان

رودخانه زاینده رود

زاینده رود از دامنه های شرقی زرد کوه بختیاری سرچشمه می گیرد و از تنگ قاضی تا شرق آزادگان (حدود 160 کیلومتر) به سمت شمال شرقی جریان یافته و پس از طی مسافتی به طرف شمال منحرف گشته و ضمن عبور از جنوب شهر اصفهان در شرق استان به تالاب گاوخونی منتهی می شود. طبق طومار شیخ بهایی، آب زاینده رود به 33 سهم تقسیم می شود که هر سهم به وسیله نهرهایی به نام محلی "مادی" از رود منشعب می شود و در مسیر، مورد بهره برداری قرار می گیرد.

رودخانه مرغاب:

رودخانه مرغاب تنها رودخانه شهرستان نجف آباد استان اصفهان است که نقش حیاتی در این منطقه دارد. این رود که اصولاً در فصل پرآبی دارای آب می باشد، از کوه احمدرضا در جنوب روستای قلعه ناظر (از توابع شهرستان تیران و کرون) سرچشمه می گیرد و در جهت جنوب شرقی پس از گذشتن از مجاورت روستای خمیران، به سمت تیران جریان یافته و در نزدیکی جوزدان به زاینده رود می پیوندد. طول این رودخانه حدود 100 کیلومتر می باشد. آب رودخانه مرغاب به دلیل نفوذ در بستر خود، سبب تغذیه سفره های آب زیرزمینی شده و تأثیر مستقیمی بر قنوات موجود در حریم و حاشیه رودخانه دارد و به این ترتیب شرایط تشکیل پرآب ترین قنات های این منطقه را فراهم نموده است.

رودخانه گلپایگان:

رودخانه گلپایگان از ارتفاعات جنوبی خوانسار سرچشمه می گیرد و اصیل ترین شبکه زهکش منطقه را تشکیل می دهد. این رودخانه علاوه بر این که مهمترین منبع تأمین آب شهرستان گلپایگان محسوب می گردد، وظیفه تخلیه سیلاب های حوضه را نیز به عهده دارد بنابراین حجم زیادی از منابع شن و ماسه را برای منطقه فراهم می سازد. این رود پس از گذشتن از گلپایگان، لعلبار (اناربار)( نامیده می شود و مازاد آن در شرق شهرستان قم، به مسیله میریزد.

رودخانه ماربر:

رودخانه ماربر یکی از مهمترین رودخانه های استان اصفهان است که ارتفاعات کوه دنا سرچشمه گرفته و با پیوستن به رودخانه بشار، رودخانه بزرگ خرسان را به وجود می آورد. رودخانه ماربر نقش مهمی در بخش کشاورزی شهرستان سمیرم دارد و در حدود 40 هزار هکتار از اراضی شهرستان سمیرم، آب موردنیاز خود را از این رودخانه تأمین می نمایند..

رودخانه کَلَهرود:

رودخانه کلهرود از رودخانه های فصلی استان اصفهان است که در روستای کلهرود از توابع بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر جریان یافته و روستا را به دو بخش تقسیم می کند.

رودخانه هینی:

رودخانه هینی از دیگر رودخانه های روستای کلهرود است که از جنوب غربی روستا عبور میکند. در حاشیه رودخانه فصلی هینی چشم اندازهای زیبا و دلنوازی وجود دارد که در ایام مختلف سال پذیرای گردشگران و دوستداران طبیعت می باشد.

رودخانه دربند:

این رودخانه از کوه های فریدونشهر سرچشمه گرفته، وارد قسمت مرکزی شهرستان گلپایگان گشته و پس از مشروب نمودن این ناحیه و گذشتن از گلپایگان به نام رود انار بار به دریاچه مسیله در قم میریزد.

رودخانه زردچشمه:

این رودخانه در شهرستان شهرضا از کوه های سلطان خلیل و آئین قری سرچشمه گرفته و پس از مشروب کردن اراضی هونجان و اسفرجان به سمت جنوب شهررضا جریان پیدا می کند.

رودخانه های شهرستان کاشان:

در شهرستان کاشان رودخانه های متعددی جریان دارند که اکثر آنها خشک رودهایی هستند که در مواقع بارندگی جریان یافته و در مواقع گرم سال خشک می شوند. این رودها که از شمال غربی به جنوب شرقی جریان دارند، عبارتند از رودخانه های دهنار، سار، هنجن، وادقان، کله، اردهال و جهق. در این شهرستان رودهایی همچون نابر، قمصر، قهرود و گپرکن وجود دارند که جریان دائمی داشته اما حجم آب آنها بسیار اندک است.

منابع آب زیرزمینی

بررسی آب زیرزمینی استان نشان می دهد که در سطح استان تعداد 15599 حلقه چاه عمیق، 32717 حلقه چاه نیمه عمیق، 4203 رشته قنات و 8686 چشمه وجود دارد. تخلیه کل سالانه از منابع آب زیرزمینی استان حدود 5417 میلیون مترمکعب در سال است که 36 درصد از میزان تخلیه آبهای زیرزمینی مربوط به چاه های عمیق استان می باشد. در سطح آبخوان های استان، میانگین نوسانات سطح ایستابی سالانه کاهش 21 سانتیمتر دارد. بررسی تغییرات حجم مخزن سالانه آبخوان ها در استان نشان از کاهش 5/237 میلیون مترمکعب در سال دارد.

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱