فعالیتهاوعملیات اجرائی زمین شناسی انجام شده در استان کرمان

تعداد بازدید:۱۳۴۳

فعالیتهای زمین شناسی انجام شده در استان کرمان

وجود آثار و نشانه های سرباره ذوب و کوره های سنتی فلزات در نقاط مختلف استان کرمان حاکی از قدمت معدنکاری و توجه معدنکاران به ذخایر معدنی این خطه از کشور است. به همین لحاظ فعالیتهای زمین شناسی و معدنی در استان سابقه دور و طولانی دارد.

جدا از بررسیهای موضوعی و موضعی، مطالعات سیستماتیک زمین شناسی و اکتشافی در چارچوب برنامه های جاری و طرحهای عمرانی سازمان زمین شناسی صورت گرفته است و نقشه های زمین شناسی 1:250000و1:100000تهیه شده مبنای مطالعات اکتشافی قرار گرفته اند.

 

مطالعات سیستماتیک زمین شناسی و اکتشافی انجام شده توسط سازمان زمین شناسی به شرح زیر است:

 

 _بررسیهای زمین شناسی

جدا از بررسیهای زمین شناسی غیرسیستماتیک و یا موضوعی که عموماً توسط زمین شناسان خارجی و یا شرکت ذغال کرمان صورت گرفته است،بررسیهای زمین شناسی انجام شده توسط سازمان زمین شناسی به دو مقیاس متفاوت زیر است:

 

الف_بررسیهای زمین شناسی به مقیاس 1:250000

بطور معمول نقشه های زمین شناسی به مقیاس 1:250000در راستای دستیابی به اطلاعات جامع از نوع سنگها و توان بالقوه معدنی آنها تهیه می شوند.

تمام استان کرمان با حدود 15برگ نقشه زمین شناسی به مقیاس 1:250000پوشیده میشود که با توجه به راهنمای شماره 56،بررسیهای زمین شناسی به مقیاس 1:250000خاتمه یافته است و نتیج مربوطه به صورت نقشه ها و گزارشهای زمین شناسی مربوط،در بسیاری از برنامه های عمرانی، پژوهشهای علمی_آموزشی مورد استفاده قرار میگیرند.

 

ب_بررسیهای زمین شناسی به مقیاس 1:100000

بررسیهای زمین شناسی به مقیاس 1:100000در نواحی ویژه انجام گرفته است که در حل مسائل بنیادی زمین شناسی به ویژه شناخت توان معدنی در خور توجه بوده اند . به جز نواحی بیابانی و دشت گونه استان کرمان،سایر گستره های پرتوان استان مورد پژوهشهای زمین شناسی به مقیاس 1:100000قرار گرفته اند که بخشی از نتایج پایانی منتشر گردیده و بخش دیگر نیز در مراحل گوناگون پیشرفت می باشند. راهنمای شماره 56 نشانگر نقشه های یکصدهزارم استان و میزان پیشرفت مطالعات انجام شده می باشد.

 

ج_بررسیهای زمین شناسی موضوعی

جدا از نقشه های زمین شناسی 1:100000و1:250000،به منظور شناخت ساختار کلی استان و نیز تفکیک پهنه های متالوژنیک و کانه دار استان کرمان، نقشه زمین شناسی این استان به مقیاس 1:500000توسط کارشناسان سازمان زمین شناسی(مرکز کرمان)تلفیق و منتشر گردیده است.

 

بررسیهای اکتشافی

فعالیتهای اکتشافی سازمان زمین شناسی در استان کرمان عموماً از نوع ناحیه ای است که به روش اکتشافات زئوشیمیایی صورت گرفته است. معهذا بنابه ضرورت، اکتشافات انجام شده از نوع موضوعی است. چکیده فعالیتهای اکتشافی ناحیه ای و موضوعی را می توان به صورت زیر خلاصه نمود

 

الف_اکتشافات ناحیه ای

اکتشافات ناحیه ای انجام شده در استان کرمان عموماً در مقیاس ناحیه ای و گاه در مقیاس تفصیلی و نیمه تفصیلی بوده است.

فعالیتهای اکتشافی انجام شده که هماهنگ با استانداردهای مطالعاتی جهانی است به سه روش اکتشاف چکشی، نمونه برداری از آبراهه ها و بالاخره مطالعات رادیومتری زمینی بوده است که حاصل آن حذف مناطق فاقد موادمعدنی و انتخاب مناطق کانه دار می باشد.

برای مناطق کانه دار پیشنهادات اکتشافی لازم تهیه و ارائه گردیده است تا در مراحل مطالعات تکمیلی(نیمه تفصیلی_تفصیلی) مورد استفاده قرار گیرد و لذا کلیه برنامه های اکتشافی آتی بر پایه اطلاعات حاصل از بررسیهای اکتشافی ناحیه ای خواهد بود تا از تکرار و دوباره کاریهای اکتشافی پرهیز گردد.

راهنمای شماره 56 نشانگر مناطقی است که به روش ژئوشیمیایی به مقیاس ناحیه 1:100000 مورد مطالعه قرار گرفته اند. مناطق مورد نظر عبارتند از دهج، انار، رباط، شهربابک، رفسنجان1، رفسنجان2، باغین، بردسیر، چهارگنبد، پاریز، زردو، گورسفید، گل گهر، سیرجان، کهنوج، کشیت، بم، رحمان آباد، جهان آباد2، نرماشیر، نگیسان، قلعه منوجان، دورکان، رامشک، مراکی، کولق، آورتین. جمع نقشه های مذکور 27 برگ است که محدوده ای به وسعت 67500 کیلومتر مربع از استان کرمان را می پوشاند.

 

عملیات اجرائی انجام شده زمین شناسی و اکتشافی در استان کرمان توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات  


1.  نقشه ژئوشیمی 1:100000خان خاتون امانی،پیشرفت فیزیکی 100درصد

2. نقشه ژئوشیمی 1:100000پاگدار امانی،پیشرفت فیزیکی 100درصد

3. نقشه ژئوشیمی 1:100000ساردوئیه پیمانی شرکت تهران پادیر،پیشرفت فیزیکی 100درصد

4. نقشه ژئوشیمی 1:100000باغات پیمانی شرکت کاوشگران،پیشرفت فیزیکی 100درصد

5. نقشه ژئوشیمی 1:100000داوران پیمانی شرکت کاوشگران،پیشرفت فیزیکی 100درصد

6. نقشه ژئوشیمی 1:100000بافتI پیمانی شرکت پارس کانی ،پیشرفت فیزیکی 100درصد

7.نقشه ژئوشیمی 1:100000سرگدار پیمانی شرکت کان ایران،پیشرفت فیزیکی 100درصد

8. نقشه ژئوشیمی 1:100000زرند امانی،پیشرفت فیزیکی 100درصد

9. نقشه ژئوشیمی 1:100000بافتII امانی،پیشرفت فیزیکی 100درصد

10. نقشه ژئوشیمی 1:100000بم امانی،پیشرفت فیزیکی 100درصد

11. نقشه ژئوشیمی 1:100000کوه بنان امانی،پیشرفت فیزیکی 100درصد

12. نقشه ژئوشیمی 1:100000راور امانی،پیشرفت فیزیکی 100درصد

13. نقشه ژئوشیمی 1:100000محمدآباد امانی،پیشرفت فیزیکی 100درصد

14.نقشه ژئوشیمی 1:100000کشکوئیهپیمانی،پیشرفت فیزیکی 100درصد

15. نقشه ژئوشیمی 1:100000کرمان پیمانی شرکت توسعه علوم زمین ،پیشرفت فیزیکی 100درصد

16. تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 1:25000محدوده معدنی بحرآسمان (72کیلومتر مربع)پیمانی، مشاورزیست بوم سامانه،پیشرفت فیزیکی 80درصد

17. تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 1:25000محدوده معدنی قلعه ریگی  (80کیلومتر مربع)پیمانی، مشاورشرکت پارس آسیاپی جو،پیشرفت فیزیکی 55درصد

18. تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 1:25000محدوده معدنی متاع (40کیلومتر مربع)، مشاور زیست بوم سامانه،پیشرفت فیزیکی 80درصد

19. تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 1:25000محدوده معدنی رمون (72کیلومتر مربع)، مشاور شرکت زمین کاوگستر،پیشرفت فیزیکی 80درصد

20. تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 1:25000در زون جبال بارز با بهره گیری از داده های ماهواره ای جهت اکتشاف طلا و مس پورفیری (300کیلومتر مربع)امانی، پیشرفت فیزیکی 100درصد

21. نقشه ژئوشیمی 1:25000باغاتI پیمانی شرکت تهران پادیر،پیشرفت فیزیکی 100درصد

22. نقشه ژئوشیمی 1:25000داورانII پیمانی شرکت کاوشگران،پیشرفت فیزیکی 100درصد

23. نقشه ژئوشیمی 1:25000داورانI پیمانی شرکت پارس کانی ،پیشرفت فیزیکی 100درصد

24. نقشه ژئوشیمی 1:25000ساردوئیهI پیمانی شرکت آراگون،پیشرفت فیزیکی 100درصد

25 نقشه ژئوشیمی 1:25000ساردوئیهIIپیمانی شرکت پژوهشگران،پیشرفت فیزیکی 100درصد

26. نقشه ژئوشیمی 1:25000ساردوئیه-اسفندقه پیمانی شرکت ایتوک،پیشرفت فیزیکی 80درصد

27.نقشه ژئوشیمی 1:25000بافتIوII پیمانی شرکت کاوش کانسار،پیشرفت فیزیکی 70درصد

28. نقشه ژئوشیمی 1:25000بافتIIIوIV پیمانی شرکت توسعه علوم زمین ،پیشرفت فیزیکی 80درصد

29. نقشه ژئوشیمی 1:25000محمدآباد پیمانی شرکت معدن کاو،پیشرفت فیزیکی 80درصد

30. نقشه ژئوشیمی 1:25000رباطI پیمانی شرکت کان آزما،پیشرفت فیزیکی70درصد

31. نقشه ژئوشیمی 1:25000رباطII پیمانی شرکت کانی کاوان شرق،پیشرفت فیزیکی60درصد

32. نقشه ژئوشیمی 1:25000پاریزI پیمانی شرکت ایتوک،پیشرفت فیزیکی65درصد

33. نقشه ژئوشیمی 1:25000رفسنجانI پیمانی شرکت آراگون،پیشرفت فیزیکی50درصد

34. نقشه ژئوشیمی 1:25000باغینI پیمانی شرکت تهران پادیر،پیشرفت فیزیکی50درصد

35. نقشه ژئوشیمی 1:25000تنگوئیه امانی،پیشرفت فیزیکی100درصد

36 .نقشه ژئوشیمی 1:25000بردسیر امانی،پیشرفت فیزیکی80درصد

37. نقشه ژئوشیمی 1:25000سیرجان امانی،پیشرفت فیزیکی70درصد

38. تهیه نقشه زمین شناسی کاربردی1:25000در10شیت با پیشرفت فیزیکی بین 10تا70درصدشامل:

 

کوه بنان،بهاباد،زرند،سرآسیاب فرسنگی،کرمانI،رستاق،کوه درحصار،گدیچ،بیدوئیه و گل گهر پایان سال 88کلیه نقشه ها ارائه می شود.

39. اکتشاف عمومی مس و طلا در منطقه زاغ دره مرکزی،شرقی و شمالی(شرکت پارسی کان کاو و شرکت نوین اکتشاف)پیشرفت فیزیکی 100درصد بوده و ادامه عملیات در فاز اکتشاف بعدی

40. اکتشاف پی جوئی طلای تنگوئیه امانی_پیمانی،اکتشاف سطحی و عمقی در حال انجام است.

41. اکتشاف عمومی طلا در منطقه لاطلا پیمانی_امانی،کشف 5 تن طلا و همین میزان نقره و ادامه عملیات در فاز بعدی اکتشاف

42. اکتشاف مقدماتی طلای تیپ پهنه های برشی در متاع(جنوب غرب جیرفت)امانی،پیشرفت فیزیکی 50درصد

43. اکتشاف پی جوئی محدوده امیدبخش طلا و مس در زیارت شاه و کماهی امانی،کشف 10محدوده طلا و مس،پیشرفت فیزیکی 70 درصد

44. اکتشاف عمومی مس مسیوسولفاید در سیاه معدن پیمانی،شرکت پارس کانی و اکتشافات سطحی و عمقی در حال انجام است.پیشرفت فیزیکی 50درصد

45. اکتشاف عمومی مس در منطقه قلعه ریگی(جیرفت)کان ایران پیشرفت فیزیکی 80درصد

46. اکتشاف عمومی مس پورفیری در کرور(این محدوده پس از تکمیل اکتشافات سطحی و کشف یک ذΞیره مس نوع پورفیری به شرکت مس برای ادامه اکتشافات واگذار گردید)

47. شناسایی و پی جوئی مس رسوبی در محور راور_بهاباد_طبس امانی،پیشرفت فیزیکی 100درصد؛معرفی تعدادی محدوده برای ادامه عملیات اکتشافی و واگذاری یک محدوده به انرژی اتمی برای اکتشاف اورانیوم

48. شناسائی و کنترل گوسن مرتبط با کانی زائی مس در محور قلعه گنج_جازموریان امانی،پیشرفت فیزیکی 20 درصد

49. اکتشاف شناسائی پتاس در محور راور_اردکان(مبلغ قرارداد 680میلیون ریال و مشاور شرکت کان ایران می باشد) پیشرفت فیزیکی 100درصد و دستاورد : کشف پنج محدوده پتاس دار و ادامه عملیات اکتشاف در فاز بعدی

50. اکتشاف پی جوئی فلزات پایه در منطقه آغین_کنارو امانی،کشف 5 محدوده طلا و مس

51. پتانسیل یابی مواد معدنی فلزی و غیرفلزی در منطقه عمومی بشاگرد(شرکت زیست بوم سامانه)پیمانی،در ماه جاری قرارداد جهت اجرا امضاء می شود.

52. کنترل و معرفی نواحی امیدبΞش معدنی حاصل از ژئوفیزیک هوائی امانی،پیشرفت فیزیکی 100درصد و معرفی تعدادی محدوده معدنی امیدبΞش

53. بررسی معادن متروکه محور راور_بهاباد(مبلغ قرارداد5/759میلیون ریال )مشاور شرکت پیچاب کاوش ،پیشرفت فیزیکی 100درصدو دستاورد آن معرفی 5 معدن سرب،روی، مس، مولیبدن که جهت ادامه عملیات اکتشاف در فاز بعدی انجام می شود.

54. ایجاد مرکز آماده سازی،آزمایشگاه و انجام مطالعات اکتشافی به روش BLEG جهت کشف طلا در مقیاس ناحیه ای،پیمانی شرکت زرآزما،پیشرفت فیزیکی 30درصد

55. بررسی و مطالعات مخاطرات ناشی از فرو نشست در دشت کرمان با پیشرفت فیزیکی 5 درصد

56. مطالعات و بررسی های دورسنجی در زون اسفندقه_جبال بارز و آماده سازی، پردازش داده های استر و اسپات، امانی و پیشرفت فیزیکی 80درصد

57. انجام عملیات ژئوفیزیک هوائی در منطقه جیرفت به میزان 20676 کیلومترخطی، امانی و پیشرفت فیزیکی 100درصد

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۸۸